GENRALFORSAMLING 2022

Referat.

 

1. Valg af dirigent og referent’

 dirigent Kjeld

 referent Morten

2. Formandens beretning

 stille år grundet CV19

 2 gode 3D baner ros til dem der har lavet dem

 øget samarbejde med DGI

 vi arbejder hårdt på øget aktiviteter – de komme forhåbentligt til at give udsalg i 2022

3. Forelæggelse af regnskab

 lille medlemstilgang siden 2020

 se bilag nr. 1

 dd. ca. 52 medlemmer

4. Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent

 180 indmeldes gebyr

 1300 kr. voksen og 700 kr. barn pr år kan betales halvårlig dog lidt dyre

5. Behandling af indkommende forslag

 Ingen indkommende forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 på valg: Morten vinding, Pascalle, Christian

 valgt : Christian, Pascalle, Morten Viftrup

7. Valg af suppleanter

 Steffan , Morten Vinding

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 Revisor: Pascalle

 Suppleant: Morten Vinding

9. Eventuelt

 Arbejdsaften/dag på 3D banen – vi laver opslag på FB og arbejder og skyder efterfølgende

sammen

Konstituering af bestyrelsen 31-03-2021

Formand                                       Christian Christiansen

Næstformand                              Kenneth Andersen

Sekretær                                       Morten  Vinding

Bestyrelsesmedlem                    Morten Viftrup

Bestyrelsesmedlem                   Torben Schaffer 

Bestyrelsesmedlem                   Passcalle Reinerink

Kasser                                             Kjeld ( ikke medlem af bestyrelsen )