GENRALFORSAMLING 2021

Referat.

1.       Valg af dirigent og ordstyrer

·         OrdS- Kjeld

·         Ref- Morten

2.       Formandens beretning

·         Kort, ikke mange aktiviteter pga. CV19 – et par danske mester i langbue

·         Vi har nu 2 stk. 3D baner – Broeng og Tinghøj

3.       Regnskab

·         Se bilag

·         CV19 har været hård ved foreningen pt. ca. 40 medlemmer (normalt ca. 60)

·         Investeringer 2020 – klubtøj lageret er fyldt op + 3D baner, reparationsmaterialer til måtter + materialer til daglig drift

·         Regnskab godkendt af revisor

·         Kjelde er blevet kontant mht. kontingent opkrævning + udmelding grundet betaling til bueskydning Danmark

·         Regnskabet godkendt

 

4.       Indmeldelse gebyr og kontingent

·         1300 kr. pr år voksen – 750 kr. for U18

·         Indmeldelsesgebyr inc. Klubtrøje 180 kr.

 

5.       Indkommende forslag

·         Ingen

 

6.       Valg til bestyrelse

·         Torben (modtager genvalg)

·         Kjeld (modtager ikke genvalg)

·         Rikke (modtager ikke genvalg)

Valgt: louise, Kenneth, Torben

 

7.       Valg af suppleant til bestyrelse

Pascalle, Sickan

 

8.       Valg af revisor og suppleant

·         Revisor-Pascalle, revisor sup.- Jan

 

9.       Eventuelt 

Konstituering af bestyrelsen 31-03-2021

Formand                                        Christian Christiansen

Næstformand                              Kenneth Andersen

Sekretær                                       Morten  Vinding

Bestyrelsesmedlem                  Louise Sprang

Bestyrelsesmedlem                  Torben Schaffer 

Bestyrelsesmedlem                  Jozsef Csikos

Kasser                                             Kjeld ( ikke medlem af bestyrelsen )